TEMELJNA KVALIFIKACIJA

Temeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu bo nadomestila program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki bo ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10.9.2008, z 10.9.2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg.
S pridobitvijo temeljne kvalifikacije vozniki pridobijo ustrezno spričevalo, na podlagi katerega bodo skupaj z vlogo na upravni enoti zaprosili za vpis kode (Evropske unije »95«) v vozniško dovoljenje. Kodo skupnosti so vozniki za prevoz potnikov vpisovali do 10. septembra 2008 , vozniki za prevoz blaga pa lahko kodo skupnosti vpisujejo še do 10. septembra 2009.
PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE
REDNO USPOSABLJANJE (letno obnavljanje 7 ur)