O PODJETJU

Alea d.o.o. je družba za gospodarske in negospodarske dejavnosti. Ustanovljena je bila dne 24.5.1993, s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani-oddelek za gospodarsko sodstvo. Alea d.o.o. je vpisana v razvid izobraževalnih zavodov, z odločbo 601-504/93, pod zaporedno številko 254.

Alea d.o.o. izpolnjuje pogoje za izvajanje izobraževanja odraslih v naslednjih programih:
  • Temeljna kvalifikacija.