TEMELJNA KVALIFIKACIJA

Temeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu bo nadomestila program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki bo ukinjen za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z 10.9.2008, z 10.9.2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg.

S pridobitvijo temeljne kvalifikacije vozniki pridobijo ustrezno spričevalo, na podlagi katerega bodo skupaj z vlogo na upravni enoti zaprosili za vpis kode (Evropske unije »95«) v vozniško dovoljenje. Kodo skupnosti so vozniki za prevoz potnikov vpisovali do 10. septembra 2008 , vozniki za prevoz blaga pa lahko kodo skupnosti vpisujejo še do 10. septembra 2009.

Voznik lahko kodo skupnosti vpiše v vozniško dovoljenje na več načinov:
  • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10.09.2008 za voznike avtobusov in do 10.09.2009 za voznike za prevoz blaga, (s certifikatom NPK se bo voznikom avtobusa vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2013, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2014),
  • je bil vpisan v evidenco voznikov na OZS in GZS do 29.12.2006 (voznikom avtobusa se bo vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2010, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2011),
  • je na dan 03.08.2001 opravljal delo voznika, pa ni bil vpisan v uradno evidenco pri OZS ali GZS ( za dokazilo se šteje potrdilo delodajalca) -voznikom avtobusa se bo vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2010, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2011),
  • je končal ustrezno srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29.12.2006 – koda se takim voznikom vpiše z veljavnostjo 5 let od dneva zaključka šolanja).
Način pridobitve temeljne kvalifikacije

Vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev temeljne kvalifikacij po zgoraj navedenih točkah, lahko pridobijo temeljne kvalifikacije na naslednje načine:

Preizkus znanja

  • teoretični del (najmanj 4 ure)
  • praktični (najmanj 2 uri)

Praktični del

K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Praktični preizkus kandidat opravlja ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije, ki ocenita kandidatovo usposobljenost.

Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij

Poteka v obliki tečaja, ki traja najmanj 140 ur. Kandidati morajo poleg obveznega tečaja, v spremstvu učitelja vožnje opraviti vsaj 10 ur individualne vožnje.

Komisija kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj in uspešno opravijo pisni preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za kategorijo.

Prijava

Na usposabljanje se prijavite s spodnjo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošljete na naslov:
Alea d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana
prijavnica_temeljna-kvalifikacija.pdf
(V primeru, da nimate programa Adobe Reader za pregled pdf datotek, ga lahko prenesete tukaj)