REDNO USPOSABLJANJE (letno obnavljanje 7 ur)

Vsi vozniki, ki imajo v vozniškem dovoljenju vpisano kodo 95 ( temeljna kvalifikacija – po starem programu NPK), morajo po Pravilniku o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, obnavljati svoje znanje enkrat letno po 7 ur – 5 let zapored.

Veljavnost kode 95:
  1. Voznik ima sedaj veljavnost kode 95 za D kategorije do 10.09.2010 in za C kategorije do 10.09.2011. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje ( 14 ur) bo predložil spričevalo na UE kjer mu bodo veljavnost obeh kod za obe kategoriji podaljšali do 10.09.2016.
  2. do leta 2014 C kategorija – kandidati vsako leto opravijo 7 urni tečaj pet let zapored. Ko bo zaključil predpisano redno usposabljanje ( 35 ur) bo predložil spričevalo na UE kjer mu bo veljavnost kode podaljšali za pet let.

Prijava

Na usposabljanje se prijavite s spodnjo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošljete na naslov:
Alea d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana

prijava vsebuje:
1) prijavnico
2) kopija vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta.
prijavnica-za-redno-obnavljanje_2014.pdf
(V primeru, da nimate programa Adobe Reader za pregled pdf datotek, ga lahko prenesete tukaj)


PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE
REDNO USPOSABLJANJE (letno obnavljanje 7 ur)