PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE

Voznik lahko kodo skupnosti vpiše v vozniško dovoljenje na več načinov:
  • ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10.09.2008 za voznike avtobusov in do 10.09.2009 za voznike za prevoz blaga, (s certifikatom NPK se bo voznikom avtobusa vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2013, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2014),
  • je bil vpisan v evidenco voznikov na OZS in GZS do 29.12.2006 (voznikom avtobusa se bo vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2010, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2011),
  • je na dan 03.08.2001 opravljal delo voznika, pa ni bil vpisan v uradno evidenco pri OZS ali GZS ( za dokazilo se šteje potrdilo delodajalca) -voznikom avtobusa se bo vpisala koda na vozniško dovoljenje z veljavnostjo do 10.09.2010, voznikom tovornih vozil pa do 10.09.2011),
  • je končal ustrezno srednjo poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika od 29.12.2006 – koda se takim voznikom vpiše z veljavnostjo 5 let od dneva zaključka šolanja).

Postopek pridobitve TEMELJNE KVALIFIKACIJE za kategorije C, C+E, D in D1:

Vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev temeljne kvalifikacij po zgoraj navedenih točkah, lahko pridobijo temeljne kvalifikacije na naslednje načine:

Preizkus znanja

  • teoretični del (najmanj 4 ure)
  • praktični (najmanj 2 uri)

Praktični del

K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Praktični preizkus kandidat opravlja ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije, ki ocenita kandidatovo usposobljenost.

Prijava

Na usposabljanje se prijavite s spodnjo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošljete na naslov:
Alea d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana

prijava vsebuje:
1) prijavnico
2)kopija vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta.
prijavnica-za-pridobitev-TK_2014.pdf
(V primeru, da nimate programa Adobe Reader za pregled pdf datotek, ga lahko prenesete tukaj)


REDNO USPOSABLJANJE TEMELJNE KVALIFIKACIJE (letno obnavljanje 7 ur)
PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE